Ville Kivelästä Oras Investin Chief Investment Officer


Oras Invest Oy vahvistaa operatiivista organisaatiotaan ja on nimennyt KTM Ville Kivelän (43) Chief Investment Officeriksi 1.9.2018 alkaen. Ville Kivelästä tulee Oras Investin johtoryhmän jäsen ja hän raportoi tehtävässään toimitusjohtaja Annika Paasikivelle.


Ville Kivelällä on pitkä kokemus investointipankkitoiminnasta ja kansainvälisistä yrityskaupoista. Hän oli vuonna 2003 perustamassa MCF Corporate Financen Suomen toimintoja ja toimi osakkaana ja toimiston vetäjänä kesäkuuhun 2018 saakka. Sitä ennen Kivelä työskenteli Nordea Securitiesin pääanalyytikkona.


”Villellä on vankka käsitys erilaisten yritysten arvonluonnin mahdollisuuksista. Hänen näyttönsä ovat vakuuttavat ja uskon, että Villen tuoma osaaminen vahvistaa mahdollisuuksiamme saavuttaa pitkän aikavälin strategiset tavoitteemme”, kommentoi toimitusjohtaja Annika Paasikivi.