Tietoa meistä

Oras Investin strategia

Tietoa meistä

Oras Investin strategia

Teollisen omistajan strategia

Tavoitteenamme on luoda arvoa pitkäjänteisen omistamisen kautta

Perheyritystaustamme vaikuttaa toimintatapaamme ja tavoitteisiimme pitkäjänteisesti sitoutuneena ja yrityksiään määrätietoisesti kehittävänä teollisena omistajana. Yritystemme jatkuva arvonluonti yli talouden suhdanteiden ja tarvittaessa rohkeatkin liikkeet sekä varautuminen haastaviin vaiheisiin ohjaavat strategiaamme. Sitoutunut omistajuus, pitkäjänteinen kehittäminen ja arvonluonti ovat pysyviä asioita strategiassamme. Teemme läheistä yhteistyötä muiden merkittävien omistajien, hallitusten, johdon ja muiden sidosryhmien kanssa.

Omistajan näkökulma ja toimintatavat poikkeavat selkeästi sijoittamisen tavoitteista ja toimista, vaikka lähtökohta eli arvonluonnin tavoittelu kuuluu molemmille. Olemme mukana omistamiemme yritysten myötä- ja vastamäissä. Katsomme yli taloudellisten suhdanteiden ja aktiivinen teollinen omistaminen merkitsee meille sitä, että tuemme omistamiemme yritysten pitkän aikavälin strategiaa. Verkostossamme meillä on uniikkia teollista osaamista erityisesti rakentamisen, veden ja biopohjaisten materiaalien arvoketjussa.

Tavoitteenamme on olla suurin omistaja pörssiyhtiöissä ja pääomistaja listaamattomissa yhtiöissä. Käytämme saamiamme osinkoja joko taseemme vahvistamiseen tai lisäsijoituksiin sekä nykyisiin että uusiin yhtiöihin.

Teollisen omistajan strategia

Teollisena omistajana Oras Invest osallistuu aktiivisesti yritystensä kehittämiseen.
Olemme aktiivisia omistamiemme yritysten hallituksissa ja nimitystoimikunnissa sekä vaikutamme yhtiökokouksissa.
Arvioimme yritystemme kehitysmahdollisuuksia, strategioita ja arvonluontikykyä.
Työskentelemme läheisessä ja rakentavassa yhteistyössä yritystemme johdon kanssa ja käymme jatkuvaa dialogia muiden merkittävien omistajien ja sidosryhmien kanssa.
Arvioimme yritystemme johdon kyvykkyyksiä ja meillä on merkittävä rooli johdon palkitsemisessa hallitustyöskentelymme kautta.
Kannustamme yrityksiämme tulemaan toimialojensa johtaviksi toimijoiksi vastuullisuuden osalta sekä jatkuvasti kehittämään vastuullisuustyötään.
Osaltamme huolehdimme siitä, että yhtiöiden pääomarakenne pysyy terveenä ja antaa niille voimaa kehittymiseen, uudistumiseen ja kestävän tulevaisuuden luomiseen.

Uusia teollisia omistuksia

Oras Investillä on vahva tase ja meillä on kapasiteettia investoida uusiin ja nykyisiin teollisiin omistuksiin. Oras Invest keskittyy teollisiin yrityksiin, joilla on mahdollisuuksia pitkän aikavälin arvonluontiin. Keskitymme rakentamisen, veden ja biopohjaisten materiaalien arvoketjuun, mutta katsomme myös yrityksiä läheisiltä toimialoilta, joissa voimme yhdessä verkostomme kanssa luoda arvoa. Fokuksemme on pohjoiseurooppalaisissa valmistavissa yrityksissä, joilla on globaalit operaatiot.

Tavoitteenamme on olla suurin omistaja pörssiyhtiöissä ja pääomistaja listaamattomissa yrityksissä. Minimikoko sijoituksellemme on noin 100 miljoonaa euroa.