Vuonna 1917 syntynyt teollisuusneuvos Erkki Paasikivi loi elämäntyönsä sodan jälkeisessä Suomessa. Hän toimi Raumalla vuonna 1945 perustamansa hanatehdas Oras Oy:n toimitusjohtajana vuoteen 1978. Tämän jälkeen hän vaikutti perheyrityksen hallituksen puheenjohtajana vuoteen 1996 asti. Siirryttyään hanayhtiön operatiivisista tehtävistä eläkkeelle Erkki keskittyi taiteen luomiseen suunnitellen muun muassa kulta- ja hopeakoruja sekä abstrakteja metalliveistoksia. Erkki tunnettiin niin musiikin kuin kuvataiteen ystävänä Raumalla, ja hän tuki monella tapaa paikallisia taiteilijoita. Tästä syntyi ajatus säätiön perustamisesta.

Erkki Paasikiven säätiön perustamisesta päätettiin vuonna 1986 ja seuraavana vuonna säätiön toiminta käynnistyi.

Säätiön strategia päivitettiin vuonna 2022. Puhdas vesi on toimivan yhteiskunnan välttämätön edellytys ja sen vaikutukset terveyteen, yleiseen elintasoon ja mahdollisuuksien tasa-arvoon ovat mittavat. Se on myös ilmastonmuutosta torjuvan ja siihen sopeutuvan ihmiskunnan suuria kysymyksiä. Muuttuva ympäristö vaikuttaa veden saatavuuteen ja laatuun miltei kaikkialla. Tarve uusien teknologioiden ja käytäntöjen kehittämiselle on valtava. Erkki Paasikiven säätiön toiminta perustuu vahvalle näytölle siitä, että tutkimuksen, innovaatioiden ja koulutuksen keinoin puhtaan veden saatavuutta voidaan parantaa maailmassa merkittävästi. Säätiön fokus on tukea puhtaan talousveden ja talotekniikan tutkimus- ja koulutushankkeita Suomessa sekä tähän liittyvää kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä. Paikallisesti säätiö tukee raumalaista kulttuuria painottuen nuoriin.

Lue lisää