Oras Invest lyhyesti

Perheyritys Oras Investillä on 75 vuoden perinteet teollisessa yrittäjyydessä. Nykyiset teolliset omistukset ovat Oras Groupissa, Uponorissa, Tikkurilassa ja Kemirassa. Vuonna 2019 Oras Investin nettovarallisuus oli 882 miljoonaa euroa.

Kooste avainluvuista 2019

Liikevaihto
 4,6 miljardia euroa

Henkilökuntaa
12 955

Toimimme
40:ssa maassa

Avainluvut 2019

Nettovarallisuus (NAV) 882 milj. euroa (634)

Saadut osingot 29 milj. euroa (33)

Omistajan kokonaistuotto (TSR) 40 % (-29 %)

Oma pääoma yhteensä 645 milj. euroa (621)

Taseen loppusumma 690 milj. euroa (666)

Omavaraisuusaste 93 % (93 %)

Velkojen suhde omistusten markkina-arvoon 4 % (4 %)


Teollinen omistaja

Päämäärä

Oras Invest on rakennus- ja vesiteollisuuteen keskittyvä teollinen omistaja. Kehitämme omistamiamme yrityksiä aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta yritysten johdon kanssa. Tavoitteenamme on luoda kestävää, pitkän aikavälin arvonnousua, jota mittaamme nettovarallisuutemme kehityksellä.

Visio

Oras Invest on ja tulee pysymään perheyrityksenä. Tavoitteenamme on olla paras valikoitujen teollisten yritysten omistaja, joka on sitoutunut pitkäaikaiseen omistamiseen. Yrityksemme ovat toimialojensa parhaita pitkällä tähtäimellä. Niissä työskentelevät osaavimmat ammattilaiset, ja niillä on sitoutunut omistajapohja.

Pitkällä tiellä kestävin arvoin

SITOUTUMINEN: olemme sitoutuneet omistamiemme yritysten pitkän tähtäimen kehittämiseen, asianosaisiin – ja perheeseemme.

ELINVOIMAISUUS: kehitämme liiketoimintaa uusiutumisen ja innovatiiviseen omistajuuteen liittyvien ideoiden pohjalta.

KESTÄVYYS: toimintamme on osaavaa ja pitkäjänteistä ja meitä motivoi kestävä arvonluonti.

OMISTAJUUS: edellyttää avointa ja rehellistä otetta, työn kunnioittamista ja reilua peliä. Omistajuuteen liittyvä vastuu on suurempi kuin sen suomat etuoikeudet.

Aktiivisen omistajan strategia

Sitoutunut omistajuus, pitkäjänteinen kehittämistyö ja arvon kasvattaminen ovat strategiamme pysyvät perustekijät. Katsomme yli suhdanteiden ja toimimme hyvässä yhteistyössä muiden omistajien, hallitusten, johdon sekä kaikkien sidosryhmien kanssa.


Vastuullista arvonluontia – vaikuttamista aktiivisen omistajuuden kautta

Vastuullinen arvonluonti on aina ollut Oras Investin ja sen yhtiöiden toiminnan ytimessä. Vastuullisena ja aktiivisena omistajana olemme integroineet vastuullisuuden tiiviisti arvonluontistrategiaamme. Olemme rakentaneet viitekehyksen, joka määrittelee keskeisimmät vastuullisuusteemamme sekä vastuullisuuteen liittyvät odotuksemme omistajana. Vaikutamme hallituspaikkojemme kautta sekä käymällä aktiivista vuoropuhelua johdon ja muiden merkittävien omistajien kautta. Seuraamme yhtiöidemme edistymistä yhteistyössä niiden johdon kanssa ja vuosittaisilla seurannoilla.

Oras Invest tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja ne näkyvät vastuullisuustyössämme. Yksityiskohtaisen analysiin pohjalta olemme päättäneet keskittyä erityisesti seuraavaan neljään tavoitteeseen: Vesi (6), Ihmisarvoinen työ ja taloudellinen kasvu (8), Vastuullinen kulutus ja tuotanto (12) ja Ilmasto (13).


Ihmiset

Toimitusjohtaja
Annika Paasikivi
s. 1975, M.Sc. (Global Politics)

Lue lisää

Sijoitusjohtaja
Ville Kivelä
s. 1975, KTM

Lue lisää

Sijoituspäällikkö
Heli Leskinen
s. 1987, KTM

Lue lisää

Johdon assistentti
Anniina Myllyperkiö
s. 1978, Tradenomi, HSO

Lue lisää
Hallituksen jäsenet

Media

Lehdistötiedotteet

Vuosikatsaus

Lataa suomenkielinen  Oras Investin vuosikatsaus 2019 (PDF 4.8 MB)
Lataa englanninkielinen  Oras Invest Annual Review 2019 (PDF 4.8 MB)

Tilinpäätös

Lataa suomenkielinen  Tilinpäätös 2019 (PDF 1.4 MB)
Lataa englanninkielinen  Financial Statements 2019 (PDF 1.4 MB)

Vuosikatsausarkisto

Lataukset

Kuvat ja logot on tarkoitettu vain median käyttöön. Muussa tarkoituksessa ota yhteyttä:
anniina.myllyperkio@orasinvest.fi
tai puh.+358 50 597 0039.

 

Oras Invest logo (RGB large)

Oras Invest logo (RGB small)

Oras Invest logo (CMYK, vector)


Ota yhteyttä

Toimisto Helsingissä:
Oras Invest Oy
Fabianinkatu 14 A, 4. krs
00100 Helsinki
Sijainti kartalla

Oras Invest Oy
Isometsäntie 2, 26101 Rauma
Puh.+358 (0)10 2868 100
www.orasinvest.fi
Sijainti kartalla


Annika Paasikivi
Toimitusjohtaja

Ville Kivelä
Sijoitusjohtaja

Heli Leskinen
Sijoituspäällikkö

Anniina Myllyperkiö
Johdon assistentti