Oras Invest lyhyesti

Perheyritys Oras Investillä on yli 70 vuoden perinteet teollisessa yrittäjyydessä. Nykyiset teolliset omistukset ovat Oras Groupissa, Uponorissa, Tikkurilassa ja Kemirassa. Vuoden 2017 lopussa Oras Investin nettovarallisuus oli 892 miljoonaa euroa.

Kooste avainluvuista 2017

Nettomyynti
 4,5 miljardia euroa

Henkilökuntaa
13 283

Toimimme
40:ssa maassa

Avainluvut 2017

Tilikauden tulos 33,0 milj. euroa (28,7)

Oma pääoma 592,6 milj. euroa (562,1)

Koko pääoma 637,9  milj. euroa (630,1)

Oma pääma/koko pääoma 93 % (89 %)

Gearing 6 % (12 %)

Nettovarallisuus (NAV)* 892 milj. euroa (945)

Omistajan kokonaistuotto (TSR) –5 % (19 %)

Velkojen suhde markkina-arvoisiin sijoituksiin 5 % (7 %)

*NAV= Uponorin, Tikkurilan ja Kemiran markkina-arvo 31.12.2017
Oras Group EBITDA × 8 – nettovelat


Teollinen omistaja

Päämäärä

Oras Invest on rakennus- ja vesiteollisuuteen keskittyvä teollinen omistaja. Kehitämme omistamiamme yrityksiä aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta yritysten johdon kanssa. Tavoitteenamme on luoda kestävää, pitkän aikavälin arvonnousua, jota mittaamme nettovarallisuutemme kehityksellä.

Visio

Oras Invest on ja tulee pysymään perheyrityksenä. Tavoitteenamme on olla paras valikoitujen teollisten yritysten omistaja, joka on sitoutunut pitkäaikaiseen omistamiseen. Yrityksemme ovat toimialojensa parhaita pitkällä tähtäimellä. Niissä työskentelevät osaavimmat ammattilaiset, ja niillä on sitoutunut omistajapohja.

Pitkällä tiellä kestävin arvoin

SITOUTUMINEN: olemme sitoutuneet omistamiemme yritysten pitkän tähtäimen kehittämiseen, asianosaisiin – ja perheeseemme.

ELINVOIMAISUUS: kehitämme liiketoimintaa uusiutumisen ja innovatiiviseen omistajuuteen liittyvien ideoiden pohjalta.

KESTÄVYYS: toimintamme on osaavaa ja pitkäjänteistä ja meitä motivoi kestävä arvonluonti.

OMISTAJUUS: edellyttää avointa ja rehellistä otetta, työn kunnioittamista ja reilua peliä. Omistajuuteen liittyvä vastuu on suurempi kuin sen suomat etuoikeudet.

Aktiivisen omistajan strategia

Sitoutunut omistajuus, pitkäjänteinen kehittämistyö ja arvon kasvattaminen ovat strategiamme pysyvät perustekijät. Katsomme yli suhdanteiden ja toimimme hyvässä yhteistyössä muiden omistajien, hallitusten, johdon sekä kaikkien sidosryhmien kanssa.


Ihmiset

Toimitusjohtaja
Annika Paasikivi
s. 1975, M.Sc. (Global Politics)

Lue lisää

Sijoitusjohtaja
Ville Kivelä
s. 1975, KTM

Lue lisää

Talousjohtaja
Tuula Ylhäinen
s. 1955, KTM

Lue lisää

Johdon assistentti
Anniina Myllyperkiö
s. 1978, Tradenomi, HSO

Lue lisää
Hallituksen jäsenet

Media

Lehdistötiedotteet

Vuosikertomus

Lataa suomenkielinen  Oras Investin vuosikertomus 2017 (PDF 1.8 MB)
Lataa englanninkielinen  Oras Invest Annual Review 2017 (PDF 1.8 MB)

Tilinpäätös

Lataa suomenkielinen  Tilinpäätös 2017 (PDF 820.0 KB)
Lataa englanninkielinen  Financial Statements 2017 (PDF 828.5 KB)

Vuosikertomusarkisto

Lataukset

Kuvat ja logot on tarkoitettu vain median käyttöön. Muussa tarkoituksessa ota yhteyttä:
anniina.myllyperkio@orasinvest.fi
tai puh.+358 50 597 0039.

 

Oras Invest logo (RGB large)

Oras Invest logo (RGB small)

Oras Invest logo (CMYK, vector)


Ota yhteyttä

Toimisto Helsingissä:
Oras Invest Oy
Fabianinkatu 14 A, 4. krs
00100 Helsinki
Sijainti kartalla

Oras Invest Oy
Isometsäntie 2, 26101 Rauma
Puh.+358 (0)10 2868 100
www.orasinvest.fi
Sijainti kartalla


Annika Paasikivi
Toimitusjohtaja

Ville Kivelä
Sijoitusjohtaja

Tuula Ylhäinen
Talousjohtaja

Anniina Myllyperkiö
Johdon assistentti