Tietoa meistä

Oras Investin toimintatapa

Tietoa meistä

Oras Investin toimintatapa

Päämäärä ja visio

Päämäärä

Oras Invest on rakentamisen, veden ja biopohjaisten materiaalien arvoketjuihin keskittyvä teollinen omistaja. Kehitämme omistamiamme yrityksiä aktiivisen hallitustyöskentelyn kautta yhdessä yritysten johdon kanssa. Tavoitteenamme on luoda kestävää, pitkän aikavälin arvonnousua, jota mittaamme nettovarallisuutemme kehityksellä.

Visio

Oras Invest on ja tulee pysymään perheyrityksenä. Tavoitteenamme on olla paras valikoitujen teollisten yritysten omistaja, joka on sitoutunut pitkäaikaiseen omistamiseen. Yrityksemme ovat toimialojensa parhaita pitkällä aikavälillä. Niissä työskentelevät osaavimmat ammattilaiset, ja niillä on sitoutunut omistajapohja.

Arvomme

Omistajuus

Omistajuus edellyttää avointa ja rehellistä otetta, työn kunnioittamista ja reilua peliä. Omistajuuteen liittyvä vastuu on suurempi kuin sen suomat etuoikeudet.

Kestävyys

Toimintamme on osaavaa ja pitkäjänteistä ja meitä motivoi kestävä arvonluonti.

Sitoutuminen

Olemme sitoutuneet omistamiemme yritysten pitkän tähtäimen kehittämiseen, asianosaisiin – ja perheeseemme.

Elinvoimaisuus

Kehitämme liiketoimintaa uusiutumisen ja innovatiiviseen omistajuuteen liittyvien ideoiden pohjalta.

Pitkäjänteisesti kestävin arvoin

Hyvä omistajuus

Hyvä omistajuus on Oras Investin sisäistämä arvo ja elämäntapa. Se vaatii rehellistä, avointa ja vastuullista otetta, työn kunnioitusta ja reilua peliä. Aktiivisena teollisena omistajana katsomme yli talouden suhdanteiden.

Elinvoima, sitoutuminen ja kestävyys

Oras Investin jatkuvan, pitkän aikavälin arvonluonnin perustana ovat elinvoima, sitoutuminen ja kestävyys. Huolehdimme siitä, että omistamamme yritykset uudistuvat, ja osoitamme hyvin konkreettisesti sitoutumisemme niiden pitkän aikavälin kehittämiseen. Haluamme tukea osaamisellamme ja kokemuksellamme omistamiemme yritysten kestävää arvonluontia.

Kannamme vastuumme

Kannamme osaltamme vastuun siitä, että yrityksillämme on hyvä omistusrakenne, hyvä hallitus ja hyvä toimitusjohtaja. Näillä edellytyksillä varmistetaan yritystoiminnan terve pohja ja jatkuva parantaminen. Yritys voi täyttää yhteiskuntavastuunsa vain, jos se toimii vakaalla alustalla, kannattavasti ja arvoa luoden.