Oras Investin vuosi 2020: Vahvaa kehitystä poikkeusoloissa

Hero-Placeholder

Vuosi 2020 oli Oras Investille monin tavoin merkittävä. COVID-19 -pandemia vaikeutti liiketoimintaa ja loi uhkakuvia toimintaympäristöön alkuvuonna. Omistettujen yritysten taloudellinen suorituskyky jatkui kuitenkin vahvana.


”Osa toimialoista kärsi globaalista pandemiasta toisia pahemmin, mutta kaikkiaan omistamamme yhtiöt ovat suoriutuneet kriisin keskellä hyvin ja osoittaneet erinomaista kykyä sopeutua nopeasti muuttuviin olosuhteisiin. Tästä kiitos kuuluu jokaiselle lähes 13 000 henkilölle, jotka työskentelevät yrityksissämme”, sanoo Oras Investin toimitusjohtaja Annika Paasikivi.


Vuoden merkittävin tapahtuma oli PPG Industries, Inc.:n ostotarjous Tikkurilan kaikista osakkeista. PPG:n lisäksi useat muut teolliset yritykset ilmaisivat kiinnostuksensa Tikkurilaa kohtaan. Oras Invest päätti alkuvuodesta 2021 myydä omistuksensa Tikkurilassa suoraan PPG:lle 34,00 euron osakekohtaiseen hintaan, mikä paransi merkittävästi kaupan toteutumisen edellytyksiä ja varmisti korkeamman hinnan kaikille osakkeenomistajille. Osakkeiden siirron odotetaan toteutuvan vuoden 2021 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.


Oras Investin nettovarallisuus kasvoi 40 prosenttia 1,2 miljardiin euroon (0,9). Kahden viime vuoden aikana yhtiön nettovarallisuus on lähes kaksinkertaistunut Oras Investin omistamien yhtiöiden ja osakemarkkinoiden suotuisan kehityksen myötä. Oras Invest sai 33 miljoonaa euroa osinkoja (31), ja sen tase pysyi käytännössä velattomana.


Omistettujen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli 4,4 miljardia euroa.


Oras Groupin hyvä kehitys jatkui vaikeiden vuosien jälkeen. Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla ja oli 226 miljoonaa euroa. Sen sijaan kannattavuus ja kassavirta paranivat merkittävästi tuotannon ja laadunhallinnan parannusten myötä. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi 31 miljoonaan euroon (16) ollen 13,8 %:n liikevaihdosta (7,2 %). Oras Groupin operatiivinen toiminta palasi hyvälle tasolle, mikä mahdollistaa investoinnit tulevaan kasvuun.


Uponor ylsi ennätyksellisen vahvaan tulokseen kaikissa kolmessa segmentissä ja saavutti kaikki pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteensa. Liikevaihto oli 1 136 miljoonaa euroa (1 103) ja vertailukelpoinen liikevoitto 143 miljoonaa euroa (93) eli 12,6 % liikevaihdosta (8,4 %). Uponorin toimitusjohtaja vaihtuu vuonna 2021, kun pitkäaikainen toimitusjohtaja Jyri Luomakoski jättää yhtiön elokuussa.


Kemiran systemaattinen työ kannattavuuden parantamiseksi tuotti tulosta, kun kannattavuus kehittyi vahvasti liikevaihdon laskusta huolimatta. Liikevaihto laski 9 % 2 427 miljoonaan euroon (2 659), mutta vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 6 % ja oli 238 miljoonaa euroa (224) eli 9,8 % liikevaihdosta (8,4 %).


Tikkurilan liikevaihto heilui alkuvuonna, mutta vuoden toisella puoliskolla kehitys oli vahvaa kuluttajien remontti-innostuksen sekä strategian onnistuneen toimeenpanon vauhdittamana. Tikkurilan liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 582 miljoonaa euroa (564). Vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 38 % 64 miljoonaan euroon (46) eli 11 %:n liikevaihdosta (8,2 %).


Oras Invest jatkoi vastuullisuustyönsä kehittämistä määrittelemällä mitä se odottaa omistamiltaan yhtiöiltä vastuullisuuteen liittyen. Nämä ohjenuorat on julkaistu osana Oras Investin 2020 vuosikatsausta. ”Raportoimme vuodelta 2020 ensimmäistä kertaa yhtiöidemme vastuullisuuskehityksestä, ja työ vastuullisuuden tiiviiksi integroimiseksi osaksi omistamiemme yhtiöiden strategiaa ja taloudellisia tavoitteita jatkuu”, Annika Paasikivi kertoo.


Huhtikuussa 2021 Oras Investin uudeksi talousjohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi nimitettiin Heli Leskinen (KTM). Aikaisemmin Heli työskenteli sijoituspäällikkönä Oras Investissä.


Oras Invest jatkaa pitkän aikavälin visionsa mukaisesti perheyrityksenä ja teollisena omistajana valituilla rakennus- ja vesiteollisuuden aloilla. ”Olemme sitoutuneet kehittämään aktiivisesti omistamiamme yrityksiä ja luomaan kestävää arvoa yli suhdanteiden”, Annika Paasikivi sanoo.