Oras Investin vuosi 2019: Vakaata omistusta ja katse tulevaan

Oras Invest keskittyi vuonna 2019 neljän teollisen yrityksensä, Oras Groupin, Uponorin, Kemiran ja Tikkurilan, pitkäjänteiseen strategiseen kehittämiseen. Tilikauden aikana Oras Invest kasvatti omistustaan Kemirassa 2 %-yksiköllä yli 20 %:iin. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2019 4,6 miljardia euroa ja ne työllistivät noin 13 000 henkilöä 40 maassa.


Toimitusjohtaja Annika Paasikiven mukaan Oras Investille vuosi 2019 oli tasainen mutta työntäyteinen. “Omistamiemme yhtiöiden taloudellinen menestys vaihteli, mutta olemme tyytyväisiä kokonaisuuden kehityssuuntaan”, Annika Paasikivi toteaa.


Oras Investin nettovarallisuus kasvoi 39 % 882 miljoonaan euroon (634), ja omistajan kokonaistuotto oli 40 % (–29). Nettovarallisuuden kasvu johtuu kaikkien Oras Investin omistamien pörssiyhtiöiden markkina-arvojen kasvusta. Myös 100 % omistetun Oras Groupin arvo kehittyi myönteisesti yhtiön parantaessa vertailukelpoista kannattavuuttaan.


Oras Groupin liikevaihto saavutti melkein edellisen vuoden tason ja oli 225 miljoonaa euroa. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi 16 miljoonaan euroon (7 % liikevaihdosta) kiinteiden kustannusten tarkan hallinnan ansiosta. Oras Groupin uutena toimitusjohtajana aloitti 1.1.2019 Kari Lehtinen.


Uponorin liikevaihto laski 8 % ja oli 1 103 miljoonaa euroa lähinnä vuonna 2018 toteutettujen divestointien seurauksena. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 93 miljoonaa euroa eli suhteellisesti samalla tasolla kuin viime vuonna (8 % liikevaihdosta). Erityisesti Pohjois-Amerikan talotekniikkaliiketoiminta kehittyi hyvin kasvun ja kannattavuuden suhteen, kun taas Euroopassa yhtiö kohtasi kasvavia haasteita.


Kemiran liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 2 659 miljoonaa euroa. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto oli 224 miljoonaa euroa eli 8 % liikevaihdosta parantuen merkittävästi viime vuodesta. Kannattavuuden parantuminen on todiste viimeisen viiden vuoden johdonmukaisen investointiohjelman onnistumisesta.


Tikkurilan liikevaihto pysyi lähellä edellisvuoden tasoa ja oli 564 miljoonaa euroa. Yhtiön vertailukelpoinen liikevoitto parani merkittävästi ja oli 46 miljoonaa euroa eli 8 % liikevaihdosta. Yhtiön suoritus jatkui vahvana kasvumarkkinoilla Venäjällä ja Puolassa, mutta Suomessa ja Ruotsissa liikevaihto laski.


Vastuullinen arvonluonti on aina ollut Oras Investin ja sen yhtiöiden toiminnan ytimessä. Vuonna 2019 Oras Invest aloitti prosessin luodakseen viitekehyksen, joka määrittelee yhtiön vastuullisuusteemoihin liittyvät odotukset omistajana. Yhtiön lähestymistapa on käytännöllinen ja keskittyy mitattavissa olevaan pitkäaikaiseen vaikutukseen. Oras Investin tavoitteena on raportoida omistamiensa yhtiöiden kokonaisvaikutuksista vuonna 2021.


Alkuvuosi 2020


Toukokuussa 2020 Oras Investin hallitukseen tullaan nimittämään kaksi uutta jäsentä, Timo Ihamuotila ja Michael Rauterkus. Timo (ABB-konsernin talousjohtaja) tuo mukanaan aidosti globaalia teollista osaamista. Michaelilla (entinen Grohen toimitusjohtaja) on pitkä kokemus kuluttajabrändien johtamisesta useilla toimialoilla.


“Ulkoinen ympäristömme on yhä monimutkaisempi ja arvaamattomampi. Tämän olemme saaneet kokea viimeisten kuukausien aikana koronaviruksen levitessä ympäri maailmaa ja sen rajoittamiseksi tehtyjen toimien heikentäessä talouden toimintaedellytyksiä. Kaikki yrityksemme paransivat suoritustaan viime vuonna, ja niillä on vahvat taseet. Kohtaamme näin ollen globaalin pandemian ensimmäiset vaikutukset vahvoista lähtökohdista. Vastuullisena, pitkäjänteisenä omistajana tuemme yritystemme toimintaa ja niiden selviytymistä näiden poikkeuksellisten olosuhteiden yli. Tärkein tehtävämme omistajana on varmistaa, että kaikkien yrityksissämme työskentelevien 12 955 henkilön turvallisuudesta ja terveydestä huolehditaan.”, Annika Paasikivi sanoo.