Oras Investin vuosi 2022: Puolustusvoitto epävarmassa makroympäristössä

”Toisin kuin toivoimme, geopoliittinen tilanne ja liiketoimintaympäristö osoittautuivat vuonna 2022 vielä edellisvuottakin haastavammiksi. Olemme ylpeitä siitä, miten hyvin yrityksemme selvisivät makrotalouden vastatuulesta monien liiketoimintojen toimitusvolyymien laskusta huolimatta, toimitusjohtaja Annika Paasikivi sanoo.

Oras Invest on Uponorin ja Kemiran suurin omistaja ja Oras Groupin ainoa omistaja. Lisäksi Oras Invest hankki 5 prosentin omistusosuuden Valmetista vuonna 2022. Oras Investin nettovarallisuus laski 8 prosenttia 1,3 miljardiin euroon (1,4) osakemarkkinoiden laajemman laskun suuntaisesti (OMX Helsinki kokonaistuotto -13 %). Omistettujen yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2022 oli 10,3 miljardia euroa. Oras Investin osinkotulot olivat 62,6 miljoonaa euroa.

Oras Group onnistui vuonna 2022 parantamaan tulostaan markkinatilanteen heikkenemisestä huolimatta. Sen liikevaihto kasvoi 4,5 prosenttia 244 (234) miljoonaan euroon. Operatiivinen liikevoittomarginaali laski hieman ja oli 12,2 prosenttia (12,6 %), mutta euromääräinen vertailukelpoinen liikevoitto kasvoi liikevaihdon kasvun johdosta 0,7 prosenttia 33,3 miljoonaan euroon (33,1).  

Uponor teki liikevaihtoennätyksensä, kun sen liikevaihto kasvoi 5,6 prosenttia 1 386 miljoonaan euroon
(1 313). Yhtiön operatiivinen liikevoitto laski 4,3 prosenttia 154 miljoonaan euroon (161), mikä oli 11,1 prosenttia (12,2 %) liikevaihdosta. Uponor joutui viimeisellä vuosineljänneksellä kyberhyökkäyksen kohteeksi, ja neljänneksen liikevaihto laski 16 prosenttia pääasiassa tämän seurauksena. Liiketoiminta on sen jälkeen jatkunut keskeytyksettä joulukuun alusta lähtien. 

Kemiralla oli ennätysvuosi vuonna 2022. Yhtiön liikevaihto kasvoi 33 prosenttia ennätykselliseen 3 570 miljoonaan euroon (2 674). Kasvu oli seurausta myyntihintojen noususta, volyymit laskivat 5 prosenttia johtuen Venäjän myynnin loppumisesta, Kiinan sulkutoimista sekä kysyntämuutoksista sellu- ja paperitoimialoilla. Yhtiön liikevoitto kasvoi 362 miljoonaan euroon (225), mikä oli 10,1 prosenttia (8,4 %) liikevaihdosta. 

Valmet teki vahvan tuloksen vuonna 2022. Yhtiön liikevaihto kasvoi 29 prosenttia 5 074 miljoonaan euroon (3 935) sekä Neles-fuusion että orgaanisen kasvun ansiosta. Yhtiön liikevoitto nousi 419 miljoonaan euroon (380), mikä oli 8,3 prosenttia (9,7 %) liikevaihdosta. Marginaalit laskivat kustannusinflaation vuoksi. Tasaisten Palvelut- ja Automaatio -liiketoimintojen osuus Valmetin vertailukelpoisesta EBITA-tuloksesta oli 80 prosenttia.

”Toimialojemme, erityisesti rakennusalan, näkymät ovat edelleen varovaiset. Olemme aloittaneet vuoden 2023 nöyryyden sävyttämän optimismin hengessä. Kaikki yhtiömme ovat parantaneet kykyään sietää haastavia toimintaympäristön olosuhteita kolmen viime vuoden aikana, ja niiden taseet ovat vahvat. Kasvusuunnitelmat on laadittu, mutta yhtiömme ovat varautuneet myös toimintaympäristön epäsuotuisampaan kehitykseen”, sanoo toimitusjohtaja Annika Paasikivi.