Oras Investin vuosi 2018: Vahvempaa omistajuutta rakentamassa

Oras Invest keskittyi vuonna 2018 neljän teollisen yrityksensä, Oras Groupin, Uponorin, Kemiran ja Tikkurilan, pitkäjänteiseen strategiseen kehittämiseen. Vuoden lopussa Oras Invest kasvatti omistustaan Uponorissa 2 %-yksiköllä 24,6 %:iin. Yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vuonna 2018 4,6 miljardia euroa, ja ne työllistivät yli 13 200 henkilöä 40 maassa.


Toimitusjohtaja Annika Paasikiven mukaan Oras Investin yhtiöt menestyivät vuonna 2018 melko hyvin globaalin talousympäristön kasvavasta levottomuudesta huolimatta. “Yhtiöidemme perusvalmiudet suoriutua haastavissa olosuhteissa pysyivät pääosin ennallaan, vaikka rakentamisen markkinoilla alkoikin näkyä signaaleja heikkenemisestä.”
Oras Investin nettovarallisuus laski 29 prosenttia 634 miljoonaan euroon, ja omistajan kokonaistuotto oli –29 % (–5 %). Nettovarallisuuden lasku johtuu Oras Investin pörssiyhtiöiden, erityisesti Uponorin, alhaisemmista markkina-arvoista vuoden lopussa. Myös Oras Groupin osuus nettovarallisuudesta oli pienempi kuin viime vuonna. Viimeisen viiden vuoden aikana Oras Investin nettovarallisuus on ollut keskimäärin noin 800 miljoonaa euroa, ja se on noussut lähes samalle tasolle alkuvuonna 2019.


Oras Groupilla oli toinen perättäinen vaikea vuosi. Liikevaihto laski 8,7 prosentilla 227,7 miljoonaan euroon, ja vertailukelpoinen liikevoitto pieneni 11,2 miljoonaan euroon. Yhtiö kärsi vuonna 2018 edelleen sisäisestä tehottomuudesta, mutta samanaikaisesti suunniteltiin korjaavia toimenpiteitä.


Uponorin liikevaihto kasvoi 2,2 % ja oli 1 196,3 miljoonaa euroa, kahden ei-strategisen liiketoimintayksikön myynnistä huolimatta. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 99,3 miljoonaa euroa eli suhteellisesti samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. Uponor avasi uuden tuotantolaitoksen Hutchinsoniin, Minnesotaan, Pohjois-Amerikan markkinoiden kapasiteetin varmistamiseksi, sekä lanseerasi Phyn Plusin, älykkään vedenseuranta- ja sulkulaitteen.


Kemira saavutti 4,3 prosentin kasvun liikevaihdossa, joka oli kokonaisuudessaan 2 592,8 miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen liikevoitto oli 173,8 miljoonaa euroa, mikä on suhteellisesti tarkasteltuna pieni lasku edelliseen vuoteen verrattuna. Molemmat liiketoimintasegmentit, Pulp & Paper sekä Industry & Water, kasvoivat.


Tikkurilan liikevaihto laski 3,6 % 561,5 miljoonaan euroon, mutta vertailukelpoinen liikevoitto nousi 38,8 miljoonaan euroon eli 6,9 prosenttiin liikevaihdosta. Valuuttakurssien kehitys ja liiketoimintojen myynnit painoivat liikevaihtoa, mutta myyntimäärät kasvoivat. Vuonna 2017 julkistetun kiinteiden kustannusten säästöohjelman vaikutukset näkyvät parantuneessa liikevoitossa.


Annika Paasikiven mukaan Oras Investin vuoden 2019 painopisteenä on määritellä keskipitkän aikavälin askeleet, joiden avulla se kehittyy yhä vahvemmaksi omistajaksi yhtiöilleen. Oras Invest kehittää yhtiöitään kärsivällisesti mutta kiireellisyyttä korostaen silloin, kun kyseessä ovat toimintaympäristön muutokset ja mahdollisuudet avata uusia kannattavan kasvun väyliä.


“Vaikka ulkoinen ympäristö on yhä monimutkaisempi ja epävarmempi, pidämme toimintamme suoraviivaisena. Nykyisen salkun omistajaohjauksen lisäksi keskitymme vuonna 2019 tavoittelemaan uusia investointimahdollisuuksia ja kehittämään valmiuksiamme toimia oikean tilaisuuden tullen. Olemme vahvistaneet organisaatiotamme ja osaamispohjaamme vastaamaan näihin haasteisiin”, Annika Paasikivi toteaa.