Oras Invest pitää PPG:n tekemää tarjousta Tikkurilasta yhtiön pitkän aikavälin kasvunäkymiä tukevana ja on sen suurimpana omistajana sitoutunut hyväksymään ostotarjouksen

Tikkurila Oyj:n hallitus on tänään tiedottanut päätöksestään suositella osakkeenomistajille PPG:n tekemää tarjousta yhtiön koko osakekannasta. Oras Invest, Tikkurilan suurimpana osakkeenomistajana 20,01 %:n omistusosuudella, pitää PPG:n tekemää tarjousta Tikkurilan pitkän aikavälin kasvunäkymien ja sidosryhmien kannalta suotuisana. Oras Invest on omalta osaltaan sitoutunut tarjouksen hyväksymiseen.


Sitoutunut omistajuus, pitkäjänteinen kehittäminen ja arvon luonti ovat Oras Investin strategian perustekijät. Oras Invest on omistanut Tikkurilaa vuodesta 2007, kun Tikkurila oli vielä osa Kemiraa. Se on vuosien varrella tukenut aktiivisena omistajana Tikkurilan matkaa johtavana maalialan yrityksenä Pohjoismaissa ja itäisessä Euroopassa.


“Alun perin Tikkurila kiinnosti meitä, koska se toimii rakennusmateriaaliteollisuudessa, jossa myös Oras Investin juuret ovat. Vahvojen brändien ja osaavien ihmisten lisäksi Tikkurilan vahvuuksiin lukeutuu vuosikymmenten kokemus. Tikkurilan hallitus, johto ja koko henkilöstö ovat tehneet hienoa työtä yhtiön menestyksen eteen, ja yhtiö on jakanut osakkeenomistajilleen hyvää osinkoa. Viimeisen parin vuoden aikana yhtiössä on toteutettu merkittävä muutosohjelma, ja sen kannattavuus on parantunut huomattavasti. Nyt Tikkurilasta tulee osa isompaa kokonaisuutta, ja uskon, että laajempien resurssien myötä yhtiön kasvunäkymät vahvistuvat”, kertoo Annika Paasikivi, Oras Investin toimitusjohtaja.
Oras Invest on omalta osaltaan sitoutunut tarjouksen hyväksymiseen perusteellisen harkinnan tuloksena. Vastuullisena omistajana Oras Invest on arvioinut, onko se paras omistaja yhtiölle myös tulevaisuudessa.


”Kun PPG lähestyi Tikkurilan hallitusta konkreettisella ehdotuksella, halusimme varmistaa, että Tikkurilalle ja sen kaikille osakkeenomistajille löydetään paras mahdollinen ratkaisu. Osakkeesta tarjottavan yli 66 %:n preemion lisäksi vaakakupissa painoivat PPG:n suunnitelmat Tikkurilan kehittämiseksi sekä hyvä strateginen ja teollinen yhteensopivuus”, sanoo Annika Paasikivi.